آدرس فروشگاه:تهران بزرگراه نواب از شمال به جنوب بعدا ز میدان جمهوری بعد از ایستگاه مترو نواب نرسیده به خیابان هاشمی پلاک 434**(تاریخ به روز رسانی قیمت 1400/01/23

پرفروش ترین ها

  ماشین شارژی بنزکد618
  تحمل وزن تا35 کیلو
   رده سنی1 تا5سال
  قیمت: 3.490.000 تومان
  ماشین شارژی پورشه کد158
  تحمل وزن تا35 کیلو
   رده سنی1 تا 5سال
  قیمت: 3.900.000 تومان
  ماشین شارژی جاگوار
  تحمل وزن تا35 کیلو
   رده سنی1 تا6سال
  قیمت: 3.900.0000 تومان
  ماشین لامبورگینی
  تحمل وزن تا30کیلو
   رده سنی1 تا 5سال
  قیمت: 3.450.000 تومان
  ماشین شارژی تسلا
  تحمل وزن تا35کیلو
   رده سنی1 تا 6سال
  قیمت: 3.700.000 تومان
  Mercedes-SX1918
  تحمل وزن تا35 کیلو
   رده سنی1 تا6سال
  قیمت: 5.400.000 تومان
  ماشین شارژی پلیس
  تحمل وزن تا35 کیلو
   رده سنی1 تا6سال
  قیمت: 4.200.000 تومان
  ماشین جیپ کد800
  تحمل وزن تا55 کیلو
   رده سنی1 تا8سال
  قیمت: 6.900.000 تومان
  موتورشارژیaprilia
  تحمل وزن تا35کیلو
   مناسب تا 7سال
  قیمت: 3.900.000 تومان
  ماشین شارژی بنتلی
  تحمل وزن تا35 کیلو
   رده سنی1 تا6سال
  قیمت: 3.900.000 تومان
  موتورشارژی وسپا
  تحمل وزن تا 35 کیلو
   گروه سنی2تا7سال
  قیمت: 3.950.000 تومان
  موتورشارژی طرح بنلی
  تحمل وزن تا 35 کیلو
   گروه سنی3تا8سال
  قیمت: 3.800.000 تومان
  ماشین مکلارن کد1199
  تحمل وزن تا40 کیلو
   رده سنی1 تا7سال
  قیمت: 4.750.000 تومان
  هیولای ساحلی-
  تحمل وزن تا50 کیلو
   مناسب تا8سال
  قیمت: 6.900.0000 تومان
  ماشینBMW-6688
  تحمل وزن تا35 کیلو
   رده سنی1 تا6سال
  قیمت: 4.000.000 تومان
  ماشین لامبورگینی
  تحمل وزن تا35 کیلو
   رده سنی1 تا6سال
  قیمت: 4.800.0000 تومان
  موتورشارژی یاماهاR1
  تحمل وزن تا 35 کیلو
   گروه سنی3تا8سال
  قیمت: 3.600.000 تومان
  مک لارن نیم شاسی
  تحمل وزن تا50 کیلو
   رده سنی1 تا 8سال
  قیمت: 5.900.000 تومان
  ماشین بوگاتی شیرون
  تحمل وزن تا35 کیلو
   رده سنی1 تا7سال
  قیمت: 4.750.000 تومان
  ماشین بنزکد998
  تحمل وزن تا30 کیلو
   رده سنی1 تا5سال
  قیمت: 3.550.000 تومان
  موتورشارژی کد756
  تحمل وزن تا 25 کیلو
   مناسب کودک تا4 سال
  قیمت: 1.480.000 تومان
  ماشین شارژی کد598
  تحمل وزن تا35 کیلو
   رده سنی1 تا6سال
  قیمت: 3.900.000 تومان
  ماشین شارژی کد598
  تحمل وزن تا35 کیلو
   رده سنی1 تا6سال
  قیمت: 3.900.000 تومان
  موتورشارژی کد1200
  تحمل وزن تا30کیلو
   مناسب تا 5سال
  قیمت: 2.400.000 تومان